BINA BAKIM URUNLERIBOYA GRUBUJANSENMOLYKOTE URUNLERISPREY URUNLER
GUVENLIK SISTEMLERI KAMERA -ALARM GECIS KONTROLWEPP URUNLERI ( MOTOR BAKIM YENILEME )YAPISTIRICI GRUBU

Ana Sayfa

Kampanyalar

Yeni Çıkanlar

Çok Satanlar

Fiyat Listesi

Garanti Şartları

Teslim Şekli

İletişim

 Sepetim  
 
KATEGORİLER
BANT CESİTLERİ
BINA BAKIM URUNLERI
BOYA GRUBU
CASTROL URUNLERI
CESITLI HEDIYELİK
GENEL AMACLI URUNLER
HIRDAVAT GRUBU
HOBI URUNLER
IKAZ VE UYARI LEVHALARI
INSAAT MALZEMELERI
İZOLASYON URUNLERİ
JANSEN
LIEBERT URUNLERI
MOLYKOTE URUNLERI
OTO BAKIM URUNLERI
OZEL AMACLI YAGLAR
PLASTIK URUNLER
RULMAN GRUBU
RULO FIRCA EFEKT URUNLER
SPREY URUNLER
TEMIZLIK URUNLERI
YANGIN ONLEME SISTEMLERI
YAPI KIMYASALLARI
ELEKTRİK MALZEMELERİ
CERCEVE CESITLERI
ELEKTRONİK
GUVENLIK SISTEMLERI KAMERA -ALARM GECIS KONTROL
IS GUVENLIGI URUNLERI
KIMYEVI MADDELER
MOBILYA AKSESUAR
TEKNIK URUNLER
TOZ BOYA CESITLERI
WEPP URUNLERI ( MOTOR BAKIM YENILEME )
YAPISTIRICI GRUBU
YARDIMCI EV MALZEMELERİ
YONLENDIRME
ZIMPARA VE ASINDIRICILAR
 
HABERLER
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  ZINC RICH PRIMERS GREY   Yeni

ZINC RICH PRIMERS GREY - Resmlerini görmek için tıklayınız..

 
Alış Fiyatınız :--
Sepete At
 
KATODiK KORUMA aciklamasi Sicak galvaniz ve çinko püskürtme (Metalizasyon), Demir ve Çeligin pastan korunmasi için bilinen yöntemlerdir. ZINGA (Zinganizasyon)ise, paslanmaya karsi, sicak galvaniz ve çinko püskürtme sisteminden daha etkili ve uzun süreli koruma saglayan soguk galvanizleme yöntemidir. Zinga, demir ve çelik esasl? metallerin üzerine katodik koruma saglamak üzere uygulanir. Katodik koruma kendisini, baz metal (Katod) lehine defa eden çinkodan (Anot) saglanir. Böylece metalin korunmasi temin edilir. Paslanmaya karsi kullanilan ve çinko bakimindan zengin olduklari söylenen boyalar uygulanan yüzeyin hava ile temasini önler ve bir süre yüzeyi korur. Ancak, bu boyalar tüm tabaka yüzeyinde korumayi saglayacak yeterli çinko içermediklerinden bir süre sonra koruyucu özelliklerini kaybederler ve pas, boya tabakasinin altina sizarak pullanma ve çapaklanma meydana getirerek yüzeye zara vermeye baslar. Buna karsin, Zinga, içindeki saf çinko miktari çok yüksek oldugundan, metal yüzeye tamamen nüfuz eder ve Katodik koruma saglayarak yüzeyin paslanmasina olanak vermez. Çinko tabakasinin hafifçe hasara ugradigi yerlerde bile metal yüzeyin paslanmasi mümkün degildir. Geleneksel çinko galvaniz tekniklerinin sahada uygulanmasinin zor olmasina karsin? ZINGA atelyede oldugu kadar, sahada da kolayca uygulanabilme üstünlügüne sahiptir. iÇiN ZiNGA ZINGA paslanmaya karsi iki sekilde koruma saglar: (Katodik / feda edici) -Pasif Koruma: Bir bariyer (Çinko oksit ve baglayici) vasitasiyla koruma - ZINGA çinko kaplamanin galvanik özelliklerini boyanin bariyer korumas? ile birlestirmekte, bir taraftan özel çinko ve bariyer, diger taraftan da çinko oksitler ve baglayici sayesinde mükemmel aktif ve pasif koruma sunmaktad?r. . Aktif Koruma Kuru tabakada yüzde 99,995 safiyette %96 çinko içeren ZINGA çelik için mükemmel katodik koruma saglamaktadir. Yapilan muhtelif testler (3000 saatlik tuz püskürtme, maden suyu ve General Motors döngü testi) son derece saldirgan kosullarda bile ZINGA’nin kendini feda ederek metal yüzeyleri sicak daldirma galvanizden daha iyi korudugunu göstermistir (Sayfa 5’teki samandira testine bakiniz). . Pasif Koruma ZINGA oksitlenirken yüzeyinde yavas yavas çinko tuzlari olusur ve bir koruyucu bariyer meydana getirir. Bunun yan?nda, ZINGA'daki baglayici, ikinci bir koruma tabakasi sunmakta ve çinkonun yitirimini azaltmaktadir. “ZINGA'daki çinko, çeligi koruyan bir anot olusturur. Ancak parçalanmas? beklenebileceginden çok daha yavastir.” (ingiltere’de Oxfordshire’de J.J.B. Ward’?n Ocak 1992 B.N.F. FULMER raporundan.) ZINGA Katodik koruma sa?lad???ndan alttaki yüzeyleri di?er her türlü çinko kaplamadan (çinko bakimindan Zengin boyalar, çinko püskürtme, s?cak dald?rma galvaniz gibi) 'çok daha iyi korumakta ve ayrica koruma süresinin di?er sistemlerden ve boyalardan çok daha uzun ömürlü oldu?u da laboratuar testleri ile kanitlanmistir. . ZINGA'NIN YARARLARI • ZINGA güvenlidir ve kolay kullanilir. Püskürme, firça veya rulo ile sürme veya daldirma yöntemleri ile uygulamak olanakli oldugu gibi sprey kutuda da mevcuttur. ZINGA'nin raf ömrü sinirsizdir. • ZINGA atelyede oldugu gibi sahada da tatbik edilebilir: metal yapilarin sicak galvanizin aksine boyanmadan önce sökülmeler; gerekmez. ZINGA ayrica katodik korumayi yenilemek için mevcut sicak galvaniz tabaka üzerine de sürülebilir. • Yüzeylerin önceden temizlenmesi gerekmez. ZINGA hafifçe pasli. Yüzeylere bile, yagi temizlendikten sonra uygulanabilir. Ancak gevsek ve toz halindeki pas giderilmelidir. • Mevcut ZINGA tabakasi üzerine ZINGA yeniden sürülebilir. Bu durumda eski tabaka yeniden sivilasacak ve yenisi ile kayna?acakt?r (Yandaki resimlere bak?n?z). • ZINGA bir üst kat gerektiren sürümlerde mükemmel bir astar meydana getirir ve bu ikili sistem boya tabakasinin ömrünü 2,5 kat artirir. ZINGA esnekligi nedeniyle mekanik asinmaya yüksek dirençli bir bariyer meydana getirir. Adezyon testleri ZINGA'nin çelik üzerine mükemmel bir mekanik ve kimyasal tutunma gösterdigini kanitlamistir. Metal Yüzeyin asinma ile Hasara ugradigi durumlarda bile ZINGA soyulmamakta ve pasin altina nüfuz etmesine olanak vermemektedir. . ZINGA KOLAYCA YEN?DEN CANLANDIRILABiL?R Her yeni ZINGA tabakasi bir alttaki ile kusursuz olarak kaynasir. Sonradan sürülen katlar tek bir ZINGA tabakasi meydana getirir. Onarim çok düsük maliyetle her yerde ve her zaman mümkündür. Yeni bir ZINGA' tabakasi olusturmak için alttakinin kazinmasi asla gerekmez. . ÖZEL UYGULAMALAR ZINGA çesitli sekilerde katodik koruma sa?lama olanaklar?n? sunmaktadir: Galvanize edilemeyen veya yeniden galvanize edilemeyen elektrik direkleri, enerji iletim direkleri, borular, boru hatlar?, tanklar, silolar, çelik konstrüksiyonlar konteynerler ve benzeri yap?lar bugün ZINGA sayesinde sökülüp atölyeye götürülmeksizin yerinde yap?lacak uygulama ile katodik korumadan yararlanabilmektedir. Sahada mevcut s?cak dald?r?lm?? veya ZINGA uygulamas?ndan geçirilmi? tesisler (örne?in otoyol bariyerleri, konveyör kay??lar?, elektrik direkleri, çelik saç kaplamalar) geli?tirilen son derece kolay teknik sayesinde yerinde katodik korumaya al?nabilirler. S?cak dald?rmadan etkilenebilecek malzemeler art?k ZINGA ile güvenli bir sekilde korunabilirler. • ZINGA kaynak, kesme, delme, perçinleme ve ta??ma gibi olaylar sonucunda hâs?l olan hasarlar için ideal tamir malzemesidir. . MEVCUT D?GER KAPLAMA TÜRLER? - Aquazinga su esasli ve iki bilesenli olup.600 °C’a kadar yüksek s?cakl?klarda asinmaya direnç için özel olarak imal edilmistir. - ZINGA'nin dupleks karakterini muhafaza edebilmek için epoksi, poliüretan, vinil ve özel surette gelistirilmis olan mikali demir oksit gibi farkli türlerde boyalar sunmaktay?z. Bu boyalar? ZINGA'n?n üzerine dogrudan dogruya tatbik edebilirsiniz. Dupleks sistemin ömrü (aktif + pasif) = 2,5 x (ZINGA + boya) . SAHA TESTLER? DENEY?MLER sAMANDIRALAR ÜZERiNDE YAPILAN TESTLER iki samandira Atlas Okyanusunda son derece korozif bir ortamda dört seneden beri yüzmektedirler. Üzerine ZINGA tatbik edilen yumu?ak çelik samandira (sari renkli) sicak galvaniz uygulamasi yapilan benzeri (yesil renkli) ile karsilastirilmistir. Her iki samandiraya da ayni tip son tabaka boya sürülmüs, sicak galvanizden geçirilen samandiraya ayrica bir adezyon boyasi sürülmüstür.. Sonuç: ZINGA'da hiç bir pas emaresi yoktur. Buna karsilik sicak daldirma ile galvanizlenen ?amand?ran?n pek çok yerinde ileri derecede pas görülmü?tür. Bu konuda Fransa'da bulunan "La Directian Departementale de l'Equipement, Service Maritime’den al?nan yaz?n?n sureti istek üzerine gönderilebilir. Z?NGA ??LEM? GÖRMÜ? KÖPRÜ Norveç'in Baerum kasabas?ndaki Kalvoya köprüsüne 1985'te ZINGA uygulamas? yap?lm??t?r. Ta??y?c? çelik kablolara ZINGA boya eldivenleri ile kablo örgülerinin aralar?na 120 m kal?nl???nda sürülmü?, bu kal?nl?k Norske Veritas taraf?ndan kontrol edilmi?tir. Aradan 10 y?l geçtikten sonra gereken yegane bak?m trafik kazalar?ndan ileri gelen mekanik hasarlar?n onar?m?ndan ibaretti. Tüm köprü, için sadece 5 kg ZINGA gerekmi?tir. Bu durun ZINGA'n?n uzun vadeli koruyucu özelli?ini kan?tlamaktad?r. Yüzeyin temizlenmesi bile gerekmedi?inden bak?m maliyetleri dikkate de?er derecede azalm??t?r, ZINGA kullan?m? bak?m giderlerinde önemli bir tasarruf sa?lamaktad?r. Boya tabakas?n?n aynen metal alt katman gibi "canl?" olmas? gerekti?i daima hat?rda tutulmal?d?r. Metal s?cakl?k de?i?iklikleri nedeniyle sürekli olarak genle?ip k?sal?r ve yüzeyinde bu kaç?n?lmaz olarak mikro çatlaklar meydana gelir. Dolay?s?yla, olu?turulacak sistemin metale özgü bu olaya uzun sürelerle cevap verebilmesi gerekir. Korozyon uzun ve k?sa vadeli bir sorundur. Sat?n ald???n?z donan?m?n elden ç?kmamas? ancak ZINGA ile sa?lanabilmektedir. Ayr?ca, bak?m ve onar?m giderleri de azald??? için önemli ekonomiler elde edilmektedir. Test sonuç/ar? için arka sayfaya bak?n?z. (Ba??ms?z birçok kurulu?lar taraf?ndan haz?rlanm?? laboratuar test sonuçlar? mevcuttur). Eiffel Kulesini sökmeden galvanize edebilir misiniz? TEKN?K VER?LER Kullan?m ZINGA metal yap?lar?n korunmas? için astar ve/veya son kat olarak ve ayn? zamanda galvanize, s?cak dald?rmal? ve zinganize metal yap?lar?n onar?m? amac?yla kullan?lmaktad?r. Görünüm ve Bile?im ZINGA %99,995 safiyette %96 elektrolitik çinko tozu yan?nda sentetik reçineler, pigmentler ve solventler içeren tek bile?enli bir malzemedir. ZINGA'n?n bile?imi çinko bak?m?ndan zengin di?er boya ürünlerine ve tek bile?enli ürünlerle mukayese edilemez. ?çindeki çinkonun safiyeti nedeniyle ZINGA'da kursun ve kadmiyum yoktur ve formülünde toluen, ksilen, metilen klorür ve metil etil keton bulunmaz. ZINGA uygulamas?ndan sonraki kuru yüzeyde %96 saf çinko vard?r. Yüzeyin Haz?rlanmas? Yeni yüzeylerde Sa 2,5 standard?nda kumlama veya Ra 12,5 kalitesinde yüzey temizli?i gerekir. Eski, korozyona u?ram?? galvanizler ve pasl? yüzeylerde partiküllerin ve yüzey üzerinde bulunan ya?lar?n temizlenmesi kâfidir. Boyal? yüzeylerde; grit kumlama, yüksek bas?nçl? su jeti veya kimyasal fosfatasyon yöntemiyle yüzey temizlenmeli. Zinga rutubetli ortamda rutubetli yüzeylerde tatbik edilebilir. Yüzey üzerinde pas olu?umlar? Zinga uygulamas?na engel de?ildir. i?lem ZINGA Avrupa standartlar?na göre zehirsiz madde s?n?f?ndad?r. Ancak, imalatç? firma boyama esnas?nda gerekli tedbirlerin al?nmas?n? tavsiye etmektedir, Kuruma Süresi ZINGA, atmosferik ortam ko?ullar?na ve uygulama prosesine ba?l? olarak yakla??k 10 dk, içerisinde dokunma •kurulu?u elde edilir. Mekanik sertle?me 24 saat içerisinde gerçekle?ir. Zinga neme ve dolayl? güne? ???nlar?na (UV ???nlar?na) maruz kald???nda daha da sertle?ir. ZINGA en iyi sonucu iki kat sürüldü?ünde vermektedir: ?kinci Z?nga kat? bir saat sonra sürülebilir. Dupleks sistemlerde ise son kat boya için 2 ila 8 saat beklenmelidir. (kuruma prosesine ba?l? olarak). TEST SONUÇLARI ZINGA üzerinde Gent Üniversitesi (Belçika), B.N.F. Fulmer Material Technology Oxfordshire (?ngiltere), British Board of Agreement B.B.A. (?ngiltere), F.M.P.A. Forschungs-und Material sprüfungsanstalt (Almanya), Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones Barcelona (?spanya), P.S.B Productuvity and Standards Board (Singapur), S.A.B.S. South African Burecu of Standards (Güney Afrika Cumhuriyeti) ve daha birçok ba??ms?z laboratuarlar taraf?ndan arastirmalar yapilmistir. Konu hakkinda talep edildiginde detayli bilgi memnuniyetle sunulabilir. Dünyanin en korozif ortamlar?ida ZINGA ile yapilan saha testlerinde malzeme performansi ve kalitesinin diger çinko zenginlestirilmis boyalardan çok üstün oldu?u ispatlanmistir: Amerikan Ordusu, Val Reefs alt?n madenleri (Güney Afrika Cumhuriyeti), Service Maritime Departement de la Vendee (Fransa). içme suyu tanklarinda ZINGA kullanimi için W.'Q.C. The Water"Quality Centre taraf?ndan yap?lan testler sonucunda zehirsiz oldugu tespit edilmistir ve BS 6920 standard?na uygunlu?u onaylanm??t?r. BNF FULMER JJBW/SMB/25.047.0/DC1 RAPORUNUN SONUÇLARI ZINGA galvanizasyon çinko kaplamas? ile bir çinkolu boyan?n özelliklerini birle?tirir. Tek bile?enli kaplamas? sayesinde ZINGA bir dupleks sistem özelli?ini sunar ve di?er galvanizleme ve boya sistemlerine göre büyük bir üstünlük sa?lar. ZINGA temiz ve hafifçe pasl? kuru bir yüzeye veya eski bir ZINGA tabakas?na kolay bir sekilde tatbik edilebilir. Bu teknik korozyona karsi mükemmel bir koruma sagladigi gibi kusursuz bir tutunma da gerçeklestirir. ZINGA çindeki çinko tozu formülündeki reçinelerce korundu?undan diger çinko kaplamalara oranla korozyona daha dayaniklidir. Bu özellik galvanizasyon ve diger yöntemlerle kesinlikle elde edilemez. ZINGA Organik bilesenleri sayesinde korozyona son derece dayaniklidir. Organik yüzey her türlü atmosfer kosullarina dayaniklidir. ZINGA kapli yüzeylerin bakimi zamanla yapilabilir; yüzey su ile temizlendikten sonra tekrar Zinga sürülmesiyle uzun yillar korozyona karsi koruma saglanmaktadir. Ersan Boya Teknik ürünler -Erdal GEDIK  Perpa ticaret merkezi B blok kat 5 no 202 sisli-istanbul tel 0212 222 75 99 fax 0212 222 75 99 (burada verilen bilgiler uretici firma tarafindan verilen bilgilerdir.)
Erdal GEDIK Mobile:+90 542 325 6023 
 
 ÜYE GİRİŞİ
E-Mail
Parola Giriş
Şifremi Unuttum    Üye Olun
 
KURLAR
  EUR : 17,4014 TL
  USD : 16,6914 TL
  
REKLAM
  
YENİ ÇIKANLAR
 ACIK ALAN ISITICI
 ALÜMİNYUM- BAKIR MACUNU AL 1100
 BAKIR SPREYİ CU 800
 YÜKSEK SICAKLIK YAĞLAMA PASTASI HSP 1400
 GIDA ENDÜSTRİSİ YAĞI LMS-FLUİD
 GIDA ENDÜSTRİSİ YAĞI
 KOROZYON KORUMA SIVI 300 ML
 sprey pas dönüstürücü
 TİTAN DİOKSİT RUTİL
 TOZ BOYA GENEL
  

 Tümü....

  
KAMPANYALAR
 ACIK ALAN ISITICI
 kolonyalı islak mendil
 Boya uygulama izgarasi
 Calisum Boya kalınlık olcum cihazı
 Tadilat bakım onarım isleri
 ve-ge 45*100 koli bantı 6 lı
 Fenomasticc Silk
 Fenomastic Matt
 Würth Jant Temizleyici Sprey
 LG SKY SCRAPER MERDIVEN
  

 Tümü....

   

Hakkımızda

Garanti Şartları

Telif Hakları

Gizlilik İlkesi

Satış Sözleşmesi

İade ve İptal Koşulları

İletişim

©Center Bazaar / tasarım ve yazılım LİLAYazılım